Phòng

Phòng đôi thường

Phòng 2 giường dành cho 4 người

Xem chi tiết

Phòng đơn thường

Phòng 1 giường đôi cho 2 người

Xem chi tiết

Phòng đôi VIP

Phòng 2 giường đôi, có view đẹp...

Xem chi tiết